Geslaagde Themadag ‘Dementie en Afscheid’

Goed gevulde zaal


Met een gemengd gezelschap, van diverse uitvaartprofessionals, luisterden we naar drie sprekers. Alle drie vertelden zij, vanuit hun eigen expertise, over mensen met dementie. De focus lag hierbij op hoe we mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen begeleiden, voor, tijdens en na een uitvaart.


Image

Paul Jansen en Pinokkio


De eerste spreker, Paul Jansen van de Anneke van der Plaats Foundation, kwam met een aantal eye-openers. Wat is dementie eigenlijk? Wij leerden dat dementie een syndroom is, dat wil zeggen een groep symptomen. Deze symptomen kunnen door verschillende ziekten maar ook door veroudering van de hersenen veroorzaakt worden. Iemand met dementie is niet eenvoudig te herkennen, een verward persoon daarentegen wel. Daarom spreekt Paul liever van verwardheid dan van dementie.

Ook leerden wij dat het cognitief vermogen welliswaar wordt aangetast, maar dat het gedeelte van de hersenen waar de emoties worden verwerkt intact blijft en dus nog wel functioneert. Kernwaarden in de omgang met verwarde mensen zijn respect, serieus nemen en niet betuttelen.


Spreker Paul Jansen bij beeld van Pinokkio - Geen leugentjes om bestwil.

Mensen met dementie voelen feilloos aan wanneer je tegen ze liegt. Gebruik dus geen leugentjes om bestwil en verzwijg ook niets. Mensen met dementie zijn mensen, behandel ze als mens, neem hun gevoelens serieus.


Ervaringsdeskundige en rouwbegeleidster


Anke de Jonge, van Virtus, rouw- en verliesbegeleiding, vertelde ons van een aantal praktijkervaringen. Hoe foto's als ondersteuning werden gebruikt in het leven van mensen met dementie en hoe zij betrokken werden bij het afscheid van hun partner. Ook hier stond weer als een paal boven water dat empathie en het serieus nemen van de dementerende mens heel belangrijk is.


Anke de Jonge van Virtus, rouw- en verliesbegeleiding

Te gast bij Monuta


Monuta is ook doordrongen van de noodzaak om goed beleid te ontwikkelen voor de begeleiding van mensen met dementie rond een uitvaart. Zij verwelkomden ons daarom bij Monuta Zeist en Hans Scheel vertelde ons wat meer over de opleiding die zij ontwikkelden.


Teamwork


Na het luisteren was het tijd voor actie. Nu kwamen de deelnemers bij elkaar in kleine groepjes. Zij kregen een viertal vragen en stellingen voorgelegd waar zij een mening over konden geven vanuit hun eigen expertise. Een leuke manier om wat mensen uit de branche beter te leren kennen en van elkaar te leren. De resultaten werden daarna besproken met het panel van sprekers.


In kleine groepjes zitten uitvaart professionals bij elkaar om hun ervaringen te delen
Het panel van sprekers op de themadag Dementie en afscheid

Lunch en herinneringsalbums


Tijd voor een lekkere lunch, bijkletsen met collega's en het bekijken van een paar mooie uitvaartreportages en herinneringsalbums. Al met al een zeer geslaagde dag, zeker het herhalen waard.


Image
Image
Image

Foto's door Freya Fotografie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *