Over
afscheidsfotografen.nl

kwaliteit in afscheidsfotografie

Als u een afscheid wilt laten vastleggen, wilt u weten waar u aan toe bent en kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de afscheidsfotograaf. Ondanks het verdriet is het belangrijk dat u, de andere nabestaanden en belangstellenden een goede herinnering overhouden aan het afscheid van een dierbare.

Afscheidsfotografie vraagt van een fotograaf een aantal specifieke (technische) vaardigheden, maar ook een enorme flexibiliteit, inzetbaarheid, ervaring en compassie. Voor fotografen die zich bezighouden met afscheidsfotografie is het van groot belang om intensief contact te onderhouden met collega-afscheidsfotografen, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen en eventueel als backup kunnen fungeren zodat er altijd op korte termijn een ervaren fotograaf beschikbaar is.

Hieronder een video over de waarde van afscheidsfotografie.

Video afspelen

onze
3 doelstellingen

1. Consumenten informatie geven

over de mogelijkheden. We willen afscheidsfotografie zichtbaar en bespreekbaar maken

2. Uitvaartondernemers bewust maken

van de mogelijkheid en belang van een professionele afscheidsreportage

3 . Afscheidsfotografen onderling verbinden

waardoor zij elkaar in de eerste twee doelen kunnen versterken